Dokumentointi


Cryo -terapiaa ja Cryo -lipolyysia koskevia tutkimuksia

On olemassa useita tutkimuksia Cryo -terapian ja Cryo -lipolyysin käytön tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Allaolevaan olemme koonneet niistä muutamia.


Cryolipholysis for subcutaneous fat layer reduction.
Kirjoittajat: Avram MM, Harry RS.

Tulokset osoittavat, että cryo lipolyysi vähentää tehokkaasti rasvaa sekä ihmisistä että eläimistä 2-4 kuukauden kuluessa. Tutkimukset osoittavat myös, ettei cryo lipolyysillä ole sivuvaikutuksia.

Lue koko tutkimus tästä


Cryolipholysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction
Kirjoittajat: Nils Krueger, Sophia V. Mai, Stefanie Luebberding, Neil S Sadick

Kliinisissä kokeissa tutkittiin cryo lipolyysin tehokkuutta ja turvallisuutta sekä ihmisten että eläinten käsittelyssä. Kahdessa eri eläinkokeessa saadut tulokset osoittivat rasvakerroksen vähenemisen 1 senttimetrillä eli 40 %:lla yhden ainoan käsittelyn jälkeen – vahingoittamatta nahkaa. Useat muut ihmisillä suoritetut kokeilut osoittavat vastaavanlaisia tuloksia. 86%:lla koehenkilöistä todettiin väheneminen. Cryo lipolyysi on turvallinen ihotyypistä riippumatta, ei muuta pigmenttiä ja sitä voidaan käyttää useampia kertoja.

Lue koko tutkimus tästä


Cryolipolysis for safe and effective inner thight fat reduction
Kirjoittajat: Zelickson BD, Burns AJ, Kilmer SL.

Tulokset osoittavat, että cryo lipolyysi on turvallinen ja tehokas reiden sisäpuolen rasvan käsittelyssä.

Lue koko tutkimus tästä


Massage enhances fat reduction with cryolipolysis
Kirjoittajat: Gerald E. Boey, MD ja Jennifer l. Wasilenchuk

Tutkimuksessa käytettiin koeryhmää ja kontrolliryhmää, alavatsaa hierotiin cryoterapiakäsittelyn jälkeen. Raportin mukaan jälkikäsittely hieromalla osoittautui turvalliseksi ja tehokkaaksi tekniikaksi, joka lisää cryo lipolyysin kliinistä tulosta.

Lue koko tutkimus tästä