Dokumentation


Studier på Cryoterapi och Cryo Lipolys

Det finns många studier på både effekten och säkerheten vid använding av Cryoterapi och Cryo lipolys. Under har vi samlat en del av dessa.


Cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction.
Forfattere: Avram MM, Harry RS.

Resultaten visar att cryo lipolys reducerar fett effektivt hos både människor och djur under en period på 2-4 månader. Studierna visar också att cryo lipolys inte har några bieffekter.

Läs hela studien här


Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction
Forfattere: Nils KruegerSophia V MaiStefanie Luebberding, og Neil S Sadick

I en klinisk studie har effektiviteten och säkerheten av cryo lipolys blivit studerat på både människor och djur. I två olika djurstudier visar resultaten en reduktion på 1 cm eller 40% av fettlageret efter en behandling – detta utan att skada huden. Flera andra studier på människor visar liknande resultat. 86% av testpersonerna visade på reduktion. Cryo lipolys är säkert för alla hudtyper, utan pigmentförändringar och är säkert att använda flera gånger.

Läs hela studien här


Cryolipolysis for safe and effective inner thigh fat reduction.
Forfattere: Zelickson BD, Burns AJ, Kilmer SL.

Resultaten visar att cryo lipolys är säkert och effektivt på fett på innsidan av låret.

Läs hela studien här


Massage enhances fat reduction with cryolipolysis
Forfattere: Gerald E. Boey, M.D. og Jennifer L. Wasilenchuk

Studie med en effektgrupp och en säkerhetsgrupp, där nedre delen av magen blev masserad efter cryoterapibehandling. Rapporten visar att efterbehandling med massage är en säker och effektiv teknik för att öka det kliniska utfallet av en cryo lipolys behandling.

Läs hela studien här