Frågor och svar


Hur fungerar behandlingen?

Kylbehandlingen (Cryo-terapi) går till så att  kylsonden rörs manuellt på de ställen man önskar att ta bort fett. Cryo 21 skapar en termisk chock genom att temperaturen i fettcellerna reduceras. Denna processen kallas apoptos och är resultatet av en gradvis degenerering och eliminering av döda fettceller. Detta sker genom att maskinen reducerar temperaturen i området från 34°C till endast 8°C och detta helt utan att kunden känner någon forma av kallt obehag. När man tillför “vitt fett” kyla, främjar det tillväxten av blodådror som i sin tur hjälper till att omvandla det vita fettet till brunt fett. Brunt fett är mycket lättare för kroppen att förbränna.

Denna behandlingsmetod har visat sig ha positiv verkan även på muskel- och ledsmärtor. Precis som vid träning, frigör kroppen endorfiner som leder till omedelbar smärtlindring under denna typen av behandling. Den reducerar muskel- och seninflammation, och reducerar muskelskador pga uppsamling av mjölksyra i musklerna.


Hur lång tid tar varje behandling?

En behandling tar ca 20-30 minuter per behandlingsområde, oavsett vilket av område som behandlas.


Hur ofta kan man behandla ett område?

Det tar ca 14 dager innan alla döda fettceller kommer ut ur kroppen. Därför kan man inte behandla samma område för fettborttagning oftare än var 14:e dag. Man kan dock behandla andra områden i mellantiden och göra uppstramande behandlingar.


Hur många behandlingar behöver jag?

Etter 4-6 behandlingar är som regel det önskade resultatet uppnått. Detta är individuellt och avhängigt av hur stort problemet är. Processen i kroppen kan fortsätta i hela 8-12 veckor efter behandling.


Hur mycket fett försvinner efter varje behandling?

Det er individuellt hur mycket fett som försvinner vid en behandling, men det är inte ovanligt att efter en behandling med Cryo21 kan hela 20-30% av fettcellerna i området försvinna.


Är resultatet permanent?

Fettcellerna som fryses under behandling försvinner för alltid. I motsättning till bantning där man reducerar fettinnehållet i cellerna. Med cryoterapi så försvinner fettcellerna helt.


Bivirkningar?

Cryoterapi är FDA-godkänt och helt tryggt och ofarligt. Det finns inga kända bivirkningar. Området som behandlas kan bli lite rött efter behandling.