Studier


Studier på Cryoterapi og Cryo Lipolyse

Det finnes mange studier på både effekten og sikkerheten ved bruk av cryoterapi og cryo lipolyse. Under har vi samlet en del av disse.


Control of blood vessels a possible weapon against obesity
Forfattere: Yuan Xue, Natasa Petrovic, Renhai Cao, Ola Larsson, Sharon Lim, Shaohua Chen, Helena M Feldmann, Zicai Liang, Zhengping Zhu, Jan Nedergaard, Barbara Cannon, Yihai Cao,

Studie som viser at mus som er utsatt for lav temperatur utvikler flere blodkar i fettvevet og forbrenner mer kroppsfett.

Les pressemeldingen fra Karolinska Institutet her

Les studien her

 


Cryolipolysis for Fat Reduction and Body Contouring: Safety and Efficacy of Current Treatment Paradigms
Forfattere: Michael J. Ingargiola, M.D., Saba Motakef, M.D., Michael T. Chung, M.D., Henry C. Vasconez, M.D., Gordon H. Sasaki, M.D.

Kryolipolyse er en ikke-kirurgisk teknikk for lokalisert fettreduksjon. Med økt risiko for komplikasjoner fra mer invasive metoder som fettsuging, gir kryolipolyse en lovende metode for nonsurgical kroppskonturering. Denne studien presenterer en systematisk gjennomgang av tilgjengelige kliniske data, med en vekt på effekten, metoder, sikkerhet og komplikasjoner av kryolipolyse.

Les studien her

 


Cryolipolyse vs Laser lipolyse på magefett
Forfattere: Mostafa MSEM, Elshafey MA

Studie som gikk over 8 uker med 40 deltakere. De ble delt i tre grupper. Cryo liplyse og diett, Laser lipolyse og diett og Kun diett. Resultatene viste at det var en betydelig forbedring for Cryo lipolyse gruppen i forhold til de andre gruppene i midje-hofte-ratio, Suprailiac hudfoldsmåling og måling av fettvev i underhuden. Konklusjon er at Cryo lipolyse har en gunstigere virkning enn Laser lipolyse i reduksjon av midje-hofte ratio, hudfoldsmåling på Suprailiac nivå og subkutant fettvev (SAT). Det er ingen signifikant forskjell mellom de i reduksjon av BMI og kroppsvekt.

Les studien her

 


Three-dimensional volumetric quantification of fat loss following cryolipolysis
Forfattere: Garibyan L, Sipprell WH, Jalian HR, Sakamoto FH, Avram M, Anderson RR

En studie som gikk over 2 måneder der de målte resultatene med en 3-dimensjonal fotografering. Resultatene viser at Cryo lipolyse er en trygg og effektiv metode som i gjennomsnitt gir en fettreduksjon på 39.6 cc fett i behandlingsimrådet 2 måneder etter en enkelt behandlnigssyklus.

Les studien her

 


Cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction
Forfattere: Avram MM, Harry RS.

Resultatene viser at cryo lipolyse reduserer fett effektivt hos både mennesker og dyr i en periode på 2-4 måneder. Studiene viser også at cryo lipolyse ikke har noen bieffekter.

Les hele studien her

 


Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction
Forfattere: Nils KruegerSophia V MaiStefanie Luebberding, og Neil S Sadick

I et klinisk studie har effektiviteten og sikkerheten ved cryo lipolyse blitt studert på både mennesker og dyr. I to ulike ulike dyrestudier viser resultatene en reduksjon på 1 cm eller 40% av fettlageret etter en enkelt behandling – dette uten å skade huden. Flere andre studier på mennesker viser lignende resultater. 86% av testpersonene viste reduksjon. Cryo lipolyse er sikkert for alle hudtyper, uten pigmentendringer og er sikkert å bruke flere ganger.

Les hele studien her

 


Cryolipolysis for safe and effective inner thigh fat reduction
Forfattere: Zelickson BD, Burns AJ, Kilmer SL.

Resultatene viser at cryo lipolyse er sikkert og effektivt på fett på innsiden av låret.

Les hele studien her

 


Massage enhances fat reduction with cryolipolysis
Forfattere: Gerald E. Boey, M.D. og Jennifer L. Wasilenchuk

Studie med en effektgruppe og en sikkerhetsgruppe, der nedre del av magen ble massert etter cryoterapi-behandling. Rapporten viser at etterbehandling med massasje er en sikker og effektiv teknikk for å øke det kliniske utfallet av en cryo lipolyse behandling.

Les hele studien her

 


Studie av cryolipolyse – sikkerhet og effekt i relasjon med reduksjon av lokale fettansamlinger
Forfattere: Medical Doctor Degree in medicine and surgery University Bicocca, Milano

Les hele studien her