Studie av Cryo Lipolyse


STUDIE AV CRYO LIPOLYSE

Sikkerhet og effekt i relasjon med reduksjon av lokale fettansamlinger


FORFATTER: 
Dott.ssa Ilaria Marelli
Medical Doctor Degree in medicine and surgery
University Bicocca, Milano


 

VALG AV INSTRUMENT
Cryo 21 er et system for kuldeterapi (cryoterapi) som jobber med temperaturer mellom 20°C og -10°C, der temperaturen oppnådd ved hypodermisk nivå er på 8°C.


VALG AV TESTPERSONER (KONTROLLGRUPPE)
De rekrutterte 100 pasienter

  • 78 kvinner med en alder på mellom 25 og 60 år, 14 av de i overgangsalderen
  • 22 menn med en alder på mellom 25 og 60 år


MÅL
Evaluere sikkerhet og effekt av Cryo lipolyse i behandling med reduksjon av lokale fettansamlinger


EFFEKTIVITETSANALYSE
Pasientene ble fotografert og målt gjennom antropomentriske målinger av hudfolder. I en under-studie med 10 personer ble det tatt blodprøver for å registrere nivåene av kolesterol, lipoproteiner med lav densitet og triglyserider.


CRYO LIPOLYSIS PROSESSEN I MENNESKEKROPPEN
Suffikset “cryo” stammer fra det greske ordet “kryos” som betyr is, kulde. Adipocytter er følsomme for kulde og ved arbeidstemperaturen gjennomgår de i en prosess som kalles apoptose. Dette er en programmert celledød som involverer å bryte ned cellemembranen. Som en konsekvens skjer det en spontan, langsom og gradvis tømming av adiposecellene. Den eliminerer lipider lokalisert i lymfesystemet innen femten til tjue dager. Apoptose, i motsetning til nekrose som er en form for celledød som følge av akutt stress eller traume i cellene, skjer på en ryddig og regulert måte og til fordel for livssyklusen i organismen.

Eksempel: I løpet av det menneskelige embryo sin intrauterine utvikling utvikles det ”svømmehud” på hender og føtter. For å ha adskilte fingre er det nødvendig at cellene som danner bakbena dør og dette skjer gjennom en apoptose-prosess.

Et annet eksempel: Vi vet alle at i en voksen organisme så må antall celler som et organ inneholder være konstant innenfor en viss margin. Blod- og epitelceller, for eksempel, blir stadig fornyet fra sine stamceller; men økningen er balansert av en konstant død. I et voksent menneskelegeme dør over 50 til 70 milliarder celler hver dag på grunn apoptose. I løpet av ett år regenereres cellemassen lik massen av legemet.


TYPOLOGISK BEHANDLING
Cryo 21 brukes på kroppen for lokalisert fettbehandling. Cryo 21 blir brukt på skjønnhetsproblemer på hofter, rumpe og lår, samt skjønnhetsproblemer forårsaket av cellulitter. Alle pasientene ble behandlet seks ganger. Det ble utført en behandling hver fjortende dag over en periode på tre måneder. I hver behandling ble det brukt cellulittgele som er et kosmetisk produkt som er spesielt utviklet for å bli kombinert med kulde på lokalisert fett og cellulitter.


SUBJEKTIV VURDERING AV BEHANDLINGENE
Alle testpersonene synes behandlingen er helt smertefri og rapporterer bare en godt tolerert følelse av kulde. I 60% av tilfellene ble behandlingsområdet litt rødt ved slutten av behandlingen. Rødheten forsvant på en periode på mellom 15 og 30 minutter. De opplevde ingen andre bivirkninger.


RESULTATER
Alle pasienter viste tydelige og positive resultater. Disse ble observert både subjektivt og objektivt gjennom bilder av behandlingsområdene og hudfoldsmålinger. Resultatene viser en klar reduksjon i fettvevet og en forbedring av hudens vev og skjønnhetsproblemer forårsaket av fett og cellulitter. Det ble også observert forbedret struktur i huden på hofter, rumpe, lår og mage. Hos noen av testpersonene ble det også funnet en svak vektnedgang.

Effektene var tydelig allerede etter den første behandlingen og i løpet av seks behandlinger fikk alle et tydelig forbedret resultat.

 

KONKLUSJONER

SIKKERHETSVURDERING

  1. Ingen bivirkninger ble rapportert.
  2. Det ble ikke funnet noen variasjoner i blodprøvene som ble evaluert.
  3. Det ble rapportert en økning på monocytter, neutrofiler og makrofager på lokalt nivå:
    Celler som er i stand til å innlemme fremmede partikler i sin cytoplasma og fordøye dem. Dette er også grunnen til en lett betennelse i underhudsvevet siden reabsorpsjon av adipocytter gikk i apoptose.


EFFEKTIVITETSEVALUERING
Hos alle pasienter ble det funnet merkbare resultater. Effekten av redusering i fettvevet var målbar gjennom hudfoldsmålinger. Det ble funnet synlige og merkbare resultater i reduksjon i kroppsfettet, kompakt kroppsvev og i noen tilfeller et lite vekttap kun få dager etter behandling.

Cryo 21 er en smertefri og ikke-invasiv behandling som også kan brukes når kontraindikasjoner er til stede for andre behandlinger (radiofrekvens, kavitasjon). Cryo 21 det virker gjennom en naturlig og fysiologisk mekanisme.


DE OPPNÅDDE RESULTAT I PROSENT